HomeHet PlanVraag en AntwoordHet OntwerpNieuwsWie zijn WijContact

Blog

Brief aan raadsleden voor Arminius-debat - Mick Eekhout

18-04

Geacht Raadslid,

Op uitnodiging van D'66 Rotterdam doen wij, RedDeKuip aanstaande donderdag mee met het Feyenoord City Debat in Arminius. In de voorbije weken hebben wij ons daarom, samen met het team van experts, verdiept in het plan. U staat voor een belangrijke beslissing over financiele deelname aan dit stadionplan. Wij informeren u met deze brief dan ook graag over onze bevindingen.

Feyenoord City

Feyenoord en stadion De Kuip zijn er met Feyenoord City in geslaagd een professioneel team met aansprekende namen en goede verpakking neer te zetten. Echter, eenmaal door de mooie beelden, dikke rapporten, vele verwijzingen, ontbrekende documenten door geheimhouding en aanvullende stukken gelezen hebbend, zijn wij enorm geschrokken van de uitkomsten van het plan Feyenoord City.

Het wordt gepresenteerd als integraal plan. In uw komende besluit wordt enkel akkoord gevraagd voor 1 onderdeel, namelijk het nieuwe stadion. Er blijven daardoor veel afhankelijkheden, onzekerheden en grote risico's voor de gemeente bestaan.

De belangrijke conclusies die wij trekken zijn:

Het mobiliteitsvraagstuk wordt in het geheel niet opgelost, maar juist verslechterd. Het nieuwe stadion aan de Maas ligt verder van de het bestaande station, de tramhaltes en huidige parkeerplaatsen af. Normaliter wordt er in een cirkel van 5 km geparkeerd door toeschouwers. De noodzakelijke nieuwe OV-voorzieningen om fans uit de auto te krijgen zijn niet meegenomen in de gebiedsontwikkeling. De oplossing vergt veel jaren en investeringen en dieaanvullende miljoeninvesteringen komen voor rekening van de gemeente.
Er is geen enkele hardheid over zaken als de verwervingskosten, het kunnen voldoen aan regels voor staatsteun en deelname van financiers. Deze belangrijke en noodzakelijke zekerheden worden bewust doorgeschoven en over uw besluitvorming heen getild. Dit zijn substantiele risico's voor het vervolg.
Het plan biedt geen zekerheid over realisatie van de gebiedsontwikkeling. Er wordt vooral gestuurd op de realisatie van een nieuw stadion. Als het stadion er eenmaal staat is het doel van Feyenoord City bereikt. De gemeente blijft zitten met de gevolgen en risico's van de omgeving voor de komende jaren. De omringende bebouwing die de exploitatie van het stadion moet ondersteunen wordt naar de toekomst verschoven of naar andere investeerders.

Ook de toekomst van de Kuip wordt niet opgelost. Er worden boterzachte en onrealistische aannames gedaan voor de herontwikkeling. De feitelijke oplossing wordt doorgeschoven waardoor dit feitelijk ook op het bord van de gemeente komt te liggen. Gedane toezeggingen voor een ESCo-regeling gaan dit niet oplossen. Red.de.Kuip gelooft niet dat De Kuip nog herkenbaar zal zijn.
Feyenoord gaat er niet op vooruit, terwijl de business case hier juist zwaar op leunt. Hier is echt een keiharde garantie nodig van 32,5 miljoen euro in jaar 1 en tot 40 miljoen euro na 5 jaar. Dit alleen is al nodig om op gelijk niveau te komen met de Nederlandse concurrentie. Zonder deze garantie is er geen gezonde business case en wordt het stadion een molensteen voor de gemeente. Dit is ook gebleken in bijvoorbeeld Enschede, Arnhem, Eindhoven en Amsterdam.

De gemeente wordt gevraagd te investeren in een stadion en ook nog eens voor de eerste 10% van de investeringskosten. Investeren in een stadion heeft een hoger risicoprofiel door de beperkte alternatieve aanwendbaarheid. De vraag is of je als gemeente moet investeren in het stadion en vooral of je vooraan moet staan zonder een beeld te hebben van de totale financiering en alle risico's die daar bij horen. Waarom wordt er niet eerst geld uit de markt opgehaald, waardoor automatisch een zware toets op de business case plaatsvindt? Tijdens het selectietraject van Feyenoord onder leiding van de drie verkenners hebben wij dit in 2014 ook gedaan. Volgens de banken en externe financiers bleek dat er sprake was van een gezonde business case en Feyenoord een financieringslimiet heeft van 200 miljoen euro.

Een besluit over een bijdrage van 'slechts' 142,9 miljoen aan Feyenoord City op een gebiedsontwikkeling van ca 1,4 miljard euro lijkt wellicht te overzien.Maar indirect wordt daarmee ook een besluit genomen over de gebiedsvisie stadionpark en committeert de stad zich aan een plan met alle bijhorende financiele risico's voor de stad. Hierbij is nog geen rekening gehouden met het oplossen van het mobiliteitsvraagstuk en hiervoor benodigde aanvullende investeringen.

Alternatieve visie

Voor Red de Kuip betekent meedoen aan de discussie automatisch het ontwikkelen en bieden van een haalbaar en realistisch alternatief. In relatief korte tijd hebben wij een eigen visie voor het stadiongebied uitgewerkt. De belangrijke punten van deze visie zijn:

  • De gemeente helpen bij haar belangrijkste taak: het voorzien van een goede infrastructuur.
  • Een iconische derde stadsbrug voor autoverkeer over de Nieuwe Maas van de Esch naar de Veranda om Noord en Zuid beter met elkaar te verbinden;
  • Het upgraden van treinstation Stadion Feyenoord tot OV-knooppunt
  • Meerdere verbindingen over het spoor en aantrekkelijke openbare ruimte
  • Goed bereikbare ruimte in de stadiondriehoek voor onderwijs, zorg en andere maatschappelijke functies met een hoge social return voor de directe omgeving
  • Een gerenoveerd stadion zonder bijdrage van de overheid blijft nog steeds een uitstekende mogelijkheid voor de toekomst.
  • Dit plan maakt van het stadiongebied een A-locatie en geeft een enorme impuls aan heel Zuid. De gemeente hoeft alleen te investeren in infrastructuur, wat natuurlijk in kerntaak is van de overheid.
  • Het ontwikkelen van vastgoed met bijbehorende risico's wordt over gelaten aan de marktpartijen. Onze visie zal deze week openbaar worden gemaakt.

Vernieuwbouw nog gunstiger

Met ons Red.de.Kuip team van experts hebben wij in 2014 een compleet uitgewerkt plan gemaakt voor vernieuwbouw van De Kuip. Aantoonbaar inclusief financiering zonder bijdrage van de overheid. Het levert een zeer aantrekkelijke en toekomstbestendige exploitatie voor de club op. Feyenoord maakt met dit scenario vanaf het eerste jaar een grote financiele sprong in de begroting en het spelersbudget. Hierdoor doet de club op alle fronten weer mee met de top van Nederland.

Helaas blijven de huidige directies enkel voor nieuwbouw gaan, tegen het advies in van de door alle geledingen van Feyenoord gedragen commissie. We betreuren dan ook de onwaarheden over vernieuwbouw en over Red.de.Kuip die door Feyenoord City worden benoemd.

In vergelijking met 2015 wordt vernieuwbouw met 63.000 i.p.v. 70.000 seats en zonder akoestisch schuifdak zelfs fors goedkoper, namelijk maximaal 165 miljoen euro . Hierdoor wordt de exploitatie van de club nog gunstiger.
We zijn als Red.de.Kuip ruim 4 jaar intensief met het onderzoeken en ontwikkelen van vernieuwbouw bezig geweest. We blijven beschikbaar voor advies of ruggespraak met de gemeente.

Tot slot

Het maatschappelijke belang van Rotterdam en het sportieve belang van Feyenoord horen voorop te staan. In onze ogen is dit bij het plan Feyenoord City niet het geval. Problemen en risico's worden juist doorgeschoven naar de gemeente.
We bieden daarom een logisch, realistisch en goedkoper alternatief waarmee wel direct een oplossing voor de mobiliteit in het gebied en toekomst van De Kuip wordt geboden.

Wij wensen u veel succes met de verdere besluitvorming.

Met vriendelijke groet,

Stichting RedDeKuip

Prof. Dr. Ir. Mick Eekhout
Secretaris


Wij danken: