HomeHet PlanVraag en AntwoordHet OntwerpNieuwsWie zijn WijContact

Blog

Nieuws & berichten van de voorzitter VasF (maart 2013)

10-04

Beste lezer,
Ongelukkig. Dat is de kwalificatie die ik zou willen toekennen aan de uitspraken van de Raad van Commissarissen op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ons Stadion, gehouden op 19 december 2012.
Hoewel uw bestuur regelmatig contact onderhoudt met de directie en in mindere mate met de Raad van Commissarissen zijn er door de Raad toch enkele opmerkingen gemaakt die voor verontrusting hebben gezorgd.

Het betreft de opmerkingen dat we het levenslange zitplaatsrecht in Het Nieuwe Stadion (HNS) kunnen vergeten en dat de overstapregeling naar HNS door uw bestuur zou zijn geaccordeerd. Wij gaan nog steeds uit van een levenslang zitplaatsrecht in HNS, maar dienen vanzelfsprekend open te staan en staan ook open voor andere oplossingen als deze in het belang van de gehele Feyenoordfamilie geboden zijn. Aangezien ons tot op heden geen andere oplossingen zijn voorgelegd en ons evenmin een voorstel daartoe heeft bereikt is een accoord dan ook niet aan de orde. De opmerking dat wij in het uiterste geval slechts NLG 150 zouden ontvangen bevordert een discussie over de overstapregeling niet.

Iets anders is dat de Red de Kuip (RdK)- variant meer aandacht had verdiend dan tot nu toe gekregen, aandacht die de politiek wèl aan deze variant geeft.
Het is naar mijn mening een gemiste kans om de RdK variant in breed verband - directie, commissarissen en aandeelhouders - niet voor het voetlicht te brengen.
Uw bestuur heeft inmiddels wel een uiteenzetting van de betreffende initiatiefnemers meegemaakt en daarvan een zeer serieuze indruk gekregen.
De conclusie die daarna getrokken wordt is een ander hoofdstuk. Hopelijk kan ik u daar in een volgend voorwoord meer over vertellen.
Hoe het standpunt van de gemeente - wellicht nog vóór de zomer - straks zal komen te luiden is gissen, maar omdat nu 2 externe bureaux alle varianten moeten toetsen is weer de nodige vertraging ontstaan.
Uw bestuur heeft over HNS aan directie en Raad van Commissarissen vragen gesteld waarop wij bij het schrijven van dit voorwoord nog niet een in alle opzichten bevredigend antwoord hebben ontvangen.
In ieder geval voor uw bestuur aanleiding om aandeelhouders de gelegenheid te geven om hun mening/vragen als ingezonden brief in Perspectief te publiceren.

Met sportieve groet,
Joan Smal

P.S. Het laat zich aanzien dat er binnenkort ontwikkelingen zijn, voor zover u dat nog niet hebt gedaan: geef uw e-mailadres door aan penningmeester@vasf.nl onder vermelding van uw naam resp. rechtspersoon en aantal aandelen.

Bron: vasf.nl/nieuws.php (door Joan Smal)


Wij danken: