Tweet
Het plan Video De achtergronden Vraag en antwoord Het ontwerp Nieuws Wie zijn wij? Contact

RedDeKuip

Onze stichting is in 2012 opgericht met als doel Rotterdam en Feyenoord een goed alternatief te bieden voor een nieuw stadion.
De Kuip is nog lang niet op, maar wel toe aan een derde leven.

Met ons plan willen we een perspectief bieden voor Feyenoord in De Kuip voor de komende tientallen jaren.
Met ons plan kan Feyenoord de begroting minimaal verdubbelen, zonder afbreuk te plegen aan het internationaal beruchte en beroemde stadion (video).

 • Het mooiste stadion van Nederland, het beste stadion voor Feyenoord.

Video met dank aan DPI Animation

Unieke expertise

Met Hypercube in onze gelederen hebben we unieke expertise binnen ons consortium. Zij beschikken over een database van alle sponsors in Nederland en zijn ook verantwoordelijk voor de Europese ranglijst van Clubs, de zogenaamde Euro Club Index (ECI). Met deze hulp hebben wij het potentieel van Feyenoord exact in kaart.

Feyenoord is de grootste club van Nederland

Uit onderzoek is gebleken dat Feyenoord het sterkste clubmerk is en de grootste achterban en het beste verzorgingsgebied van Nederland heeft. Dit biedt Feyenoord alle kans om ook sportief en financieel de grootste club van Nederland te worden. Op dit moment blijft Feyenoord met eem ECI van 2.450 echter achter ten opzichte van deze potentie. Met ons plan brengen wij Feyenoord terug naar de plek waar het hoort. In 2018 is Feyenoord gegroeid naar een ECI van 2.900 wat bijvoorbeeld vergelijkbaar is met een club als Benfica.

Beste voor Feyenoord: meer geld voor eerste elftal, jeugdopleiding én organisatie

In de businesscase van ons plan voorzien wij in een substantiele budgetgroei voor spelers, jeugdopleiding en organisatie. Naast betere spelers, meer kwaliteit voor de jeugd kan Feyenoord daardoor fors investeren in de eigen organisatie. Hierbij is vooral de groei van de afdelingen commercie, marketing en hospatility binnen de club noodzakelijk. Hetzelfde geldt voor de groei van de stadionorganisatie voor bijvoorbeeld horeca en ICT.

Bijdrage gemeente niet nodig, maar is wel beter voor Feyenoord!

Een financiele bijdrage van gemeente of een gemeentelijke garantie is niet per se nodig om de financiering rond te krijgen. Wel is een gemeentegarantie aantrekkelijker dan lenen tegen een marktconforme rente en daardoor uiteindelijk beter voor Feyenoord. Het stadion wordt met een gemeentelijke garantie goedkoper in jaarlasten. Hierdoor wordt de uiteindelijke huur voor Feyenoord ook lager.

Scheiding tussen benen en stenen

Voor de banken is het van belang dat de financiering van het stadion (de stenen) gescheiden is van de BVO (de benen). We hebben een financieringsvoorstel uitgewerkt waarin we onafhankelijk zijn van de gemeente en beperkt afhankelijk van founders. Door samenwerking met de gemeente en founders kan de financiering echter een stuk gunstiger worden. Dit heeft als gevolg een betere exploitatie voor de BVO. Hierover zijn we in overleg met de Verkenners.

Ga door met wat goed is, voeg toe wat nodig is

De Kuip is sinds de opening in 1937 een superlichte tribuneconstructie met perfecte zichtlijnen en unieke intense sfeer voor toeschouwers en spelers. Het stadion wordt alom geroemd en is een voorbeeld voor diverse internationale stadions over de wereld. Die kwaliteiten wil Reddekuip in de toekomst blijven benutten voor voetbal. Daarom voegen we toe wat nodig is voor het hedendaagse en toekomstige voetbal, namelijk moderne hospitality- en business voorzieningen die een succesvolle exploitatie voor club én stadion mogelijk maken.

De originele Kuip is een sportief en cultureel monument uit de jaren dertig. Gerealiseerd naar de modernste inzichten van architecten Brinkman & Van der Vlugt: licht, lucht en ruimte was de slogan van het oorspronkelijke ontwerp. in 1994 is het succesvol aangepast aan de tijd door toevoeging van een kap, renovatie van de voorzieningen en uitbreiding met het Maasgebouw.

Reddekuip gaat hiermee verder door onder andere uitbreiding en vergroting van de businessunits, het verbeteren door nieuwe businesslounges met direct zicht op het veld en door in het stadion geïntegreerde businessvoorzieningen te realiseren aan een atrium. Hierbij houden we de glorieuze constructie van Het Origineel in het zicht. Door nieuwbouw van deze voorzieningen vervangen we het veel te los staande Maasgebouw.

In het stadion komen ook nieuwe voorzieningen voor onder meer de spelers, technische staf en de media. Ook worden er diverse supportersvoorzieningen toegevoegd.

Uitbreiding met derde ring

De voor UEFA interlands benodigde toeschouwerscapaciteit wordt bereikt door de bouw van een derde ring die vrij boven de originele tribune hangt. Hierdoor blijft het karakteristieke interieur van het stadion met de twee vrij hangende ovale tribuneringen in tact en wordt de derde ring in vorm en stijl toegevoegd, aangevuld met een royale overkapping. Die kan eenvoudigweg worden gemaakt door het opvijzelen van de kap uit 1994 en toevoeging van een luifel van 16 meter extra. Optioneel kan een nieuw dak met openschuifbaar middeldeel er op gebouwd worden.

De nieuwe toevoeging en verbouwing creëert tegelijkertijd een overdekte omloop rond het originele stadion waaraan moderne horeca voorzieningen en nieuw sanitair liggen. Alle tribuneplaatsen zijn goed bereikbaar via roltrappen, liften en trappenhuizen. Achter de derde ring is nog een overdekte rondgang, met ruim modern sanitair, supportersvoorzieningen en horeca accommodatie met zicht op het veld en uitzicht over de skyline van Rotterdam. Een gevel met geïntegreerde verlichting en advertisement completeert het geheel met eigentijdse look.

Tijdens de verbouw en uitbreiding kan gewoon worden doorgespeeld; grote ingrepen zoals het opvijzelen van de kap of het inhangen van de nieuwe tribune, zullen in de zomer- of winterstop worden uitgevoerd. De oorspronkelijke lichtmasten blijven van nut als verlichting. De moderne verlichting van het veld vindt plaats vanuit de kap.

Onderzoek

Al vanaf 2012 zijn de adviseurs (Molenaar&Co, Ingenieursburo IOB, Arie Krijgsman) van Red de Kuip intensief betrokken bij de planontwikkeling voor behoud van De Kuip. Er ligt een in alle opzichten doordacht ontwerp klaar voor nadere uitwerking. Niets is aan het toeval overgelaten getuige het feit dat de meetlat zonder probleem ingevuld kon worden, onderbouwd met onderzoeksrapporten en achtergronden.

Zoals een goed ontwerpteam betaamt zijn alle ontwerpbeslissingen getoetst op haalbaarheid. Daarbij is gekeken naar onderdelen als uitvoerbaarheid, bouwvolgorde, bouwkosten, veiligheid, bouwkunde en constructie. De technische uitgangspunten zijn vervolgens onlosmakelijk verbonden met de exploitatieberekeningen en daarmee met de toekomst van Feyenoord.

Uitvoering

Voor de uitvoering zijn partijen als Croon en Mammoet verantwoordelijk. Het hoogtepunt tijdens de uitvoering is het opvijzelen van de bestaande kap waarbij met een ingenieus vijzelsysteem van Mammoet het dak in 2 weken op hoogte wordt geplaatst.

De uitvoerbaarheid en planning is getoetst op eerder gerenoveerde stadions en nieuwbouw van stadions die de door ons geselecteerde bouwer over de hele wereld bouwt. Voetballen gaat gewoon tijdens de uitvoering. Op wedstrijddagen trekt het uitvoeringsteam zich terug en is het stadion goed te gebruiken.

Reacties en vragen

Veelgestelde vragen

 • +

  Wat zijn de belangrijkste kenmerken van jullie plan?

  Ons plan voorziet in een grondige vernieuwbouw van het huidige stadion. We behouden in ons plan de unieke kwaliteiten van De Kuip zoals de tribunes dicht op het veld, de doorlopende hoeken en de vrijhangende ringen. Daar voegen wij echter de modernste businessfaciliteiten, goede supportersvoorzieningen en state-of-the-art ICT-infrastructuur voor een ‘smart stadium’ aan toe. De capaciteit wordt uitgebreid naar maximaal 63.000 plaatsen en door het afsluitbare dak of verlengde dak zit iedereen droog. De horeca wordt goed bereikbaar door gigantische omlopen achter de ringen en het is prettig voor iedereen om langer in het stadion te verblijven.

  Met deze maatregelen voldoet ons plan op een relatief goedkope wijze aan de eisen van modern en toekomstig voetbal. Dit zorgt ervoor dat de begroting van de BVO groeit. Belangrijker is echter dat dit geld terecht komt bij het eerste elftal en de jeugdopleiding.

  Daarnaast bieden we nog een aantal opties zoals extra capaciteit en een uitschuifbaar dak. Ook kunnen er extra vierkante meters binnen het stadion worden gebouw en kunnen wij de trainingsaccommodatie neutraal meefinancieren.

 • +

  Is een vernieuwing van De Kuip nodig?

  Ja, dit is nodig. Technisch kan de Kuip nog jaren mee. De kwaliteit van de voorzieningen is echter verouderd. Op dit moment blijft Feyenoord met de inkomsten per bezoeker achter op andere clubs in Nederland. Zeker op zakelijk gebied valt er nog veel winst te boeken.

  Voor supporters realiseren we meer en betere horecavoorzieningen. Door de nieuwe omlopen is het ook vanaf de 2e en 3e ring eenvoudig om een hapje of drankje te halen. Bij slecht weer zit iedereen droog. Lounges, een groot aantal schermen en goede connectiviteit bieden extra comfort voor de supporters om voor, tijdens en na wedstrijden prettig in het stadion te verblijven.

  De zakelijke bezoekers worden meer op maat bediend. Het huidige Maasgebouw verdwijnt en hiervoor komt een geheel nieuwe businesszijde in de plaats. Zo zetten wij nadrukkelijker in op voorzieningen voor de grote groep MKB-ers die Feyenoord een warm hart toe draagt. Maar ook de grotere bedrijven worden op hun wenken bediend door een beter aanbod van zakelijke ruimtes, indoor VIP-parkeerplaatsen en grotere business-units. Door de segmentatie en diversiteit die wij voorzien in businessfaciliteiten kan elk type bezoeker worden bediend in het stadion zowel in kwaliteit van de seats en units als de ondersteunende horeca.

  Belangrijk is dat de businessfaciliteiten in ons plan dicht op veld zitten zodat zakelijke bezoekers snel een drankje of hapje kunnen halen. Lang in de rij staan en koude kroketten zijn er niet meer bij!

 • +

  Wat "redden" jullie aan De Kuip?

  Wij geloven vanaf het begin in de kracht en toegevoegde waarde van het bestaande stadion voor Feyenoord. Kort geleden behoorde sloop van het stadion nog tot de opties. Inmiddels zijn er meerdere plannen die uitgaan van het bestaande stadion en alle plannen gaan uit van de huidige locatie. Dit voelt voor ons al als pure winst en is De Kuip voor ons al grotendeels ‘gered’

  Nu gaat het erom zo goed mogelijk om te gaan met het stadion. Wij richten ons daarbij in eerste instantie niet op een mooie impressie van de buitenkant, maar op de binnenzijde. De huidige vorm en sfeer van de Kuip vormen het uitgangspunt voor ReddeKuip en blijven volledig behouden. Hierbij gaat het ons met name om de binnenzijde van het stadion, dit is de plek waar voetbal ongekend wordt beleefd en de beroemde intimiderende sfeer van Feyenoordsupporters ontstaat.

  Deze aspecten in ons plan versterkt door een vrij hangende derde ring met doorlopende hoeken en verbeterde parterretribunes. De verlengde luifel of het schuifbare dak zorgen ervoor dat alle toeschouwers droog zitten. Extra voordeel is dat het geluid tijdens de wedstrijden nog meer in het stadion blijven hangen. Hierdoor ontstaat een ultiem Kuipgevoel. Onze voorkeur heeft een zo open mogelijk dak waardoor het een licht en open stadion blijft. Dus na de vernieuwing kan je nog steeds een plaatsje in de zon vinden.

  Tenslotte is het feit dat de Kuip een gemeentelijk monument is voor ons een belangrijk uitgangspunt. De architectonische kwaliteiten maar ook de historische elementen (bijvoorbeeld aan de Olympiazijde) blijven zoveel mogelijk intact.

 • +

  Wat zijn de voordelen voor supporters?

  Het beste voor Feyenoord, dat staat bij ons aantoonbaar vanaf het allereerste begin voorop. Dit is de belangrijkste overeenkomst tussen ons plan en het belang van de supporters.

  Zolang wij bezig zijn staan wij in nauw contact met verschillende geledingen van de supporters. Daarnaast hebben we zorgvuldig kennis genomen van de visie die door de FSV en de Feijenoorder is opgesteld. We kunnen grotendeels voldoen aan de gestelde randvoorwaarden en hebben daarnaast nog ruime mogelijkheden om samen met supporters de plannen verder uit te werken.

  Specifiek voor supporters en de hele Feyenoordfamilie is in ons plan de gehele Noordzijde gericht op de beleving van Feyenoord. Zo realiseren we daar

  Bijvoorbeeld een nieuw supportershome en is er plek voor het home of history en de fanshop.

  Aan de binnenkant is het behouden en versterken van de sfeer een belangrijk voordeel. Dit doen wij door het behoud en verbeteren van de parterretribunes. Daarnaast verdwijnt de gracht en bieden wij de mogelijkheid voor een groot stavak

  De exacte uitwerking van het plan, de Noordzijde en supportersvoorzieningen willen wij samen met supporters verder uitwerken.

 • +

  Wat zijn de voordelen voor zakelijke bezoekers?

  Het belangrijkse voordeel voor de zakelijke bezoeker is dat er voor iedereen wat wils is. Van betaalbare seats voor de kleine ondernemer tot exclusieve en luxe lounges voor het topsegment. De businessfaciliteiten zitten allemaal dicht op het veld met korte looplijnen naar horeca en andere voorzieningen. Daarnaast komen er ruim voldoende parkeerplaatsen naast het stadion.

 • +

  Wat is de capaciteit van het stadion?

  Het stadion biedt plaats aan maximaal 63.000 toeschouwers. Deze plaatsen voldoen allemaal aan de eisen van FIFA/ UEFA. Hiervan is ongeveer 10% voor de zakelijke bezoeker.

 • +

  Kan Feyenoord tijdens de vernieuwbouw doorspelen?

  Ja dat kan, zelfs met behoud van de sfeer en zo min mogelijk overlast voor de exploitatie. Tijdens de verbouwing gaat het voetbal gewoon door. Het speelschema van Feyenoord gaat altijd voor.

  De planning is zodanig opgesteld dat de grote bouwactiviteiten (zoals het toevoegen van de derde ring) met name worden uitgevoerd tijdens de zomerstop.
  Daarnaast worden de bouwwerkzaamheden vanaf de buitenzijde uitgevoerd zodat het veld en tribunes intact blijven.

  De bouwende partij garandeert dat er geen terugval in inkomsten is tijdens de verbouwing die twee jaar duurt.

  Bij de Amsterdam Arena zijn ze op het moment (2018) ook bezig met het toevoegen van een omloop aan het stadion, in onderstaand filmpje laten ze zien in twee weken tijd (tussen de wedstrijden door) een hele zijde aan te kunnen pakken. De aanpak voor vernieuwbouw van De Kuip zal niet anders zijn en bezoekers ondervinden daar geen hinder van tijdens wedstrijden en evenementen.


 • +

  Wat draagt het stadion bij aan Rotterdam?

  Ons plan voorziet in een levendige invulling aan alle kanten van het stadion. Niet alleen op wedstrijddagen, maar ook doordeweeks wordt het stadion daardoor een aantrekkelijke trekpleister voor Zuid. Niet alleen voor zakelijke bezoekers, maar er is ook plek voor leerlingen, studenten en omwonenden.

  Het stadionconcept voorziet voor elke zijde een apart thema. Twee zijdes krijgen een volledig maatschappelijk karakter. De Marathonzijde is bestemd voor onderwijsdoeleinden en de Olympiazijde is specifiek gericht op maatschappelijke voorzieningen voor Zuid. De Olympiazijde met het voorplein wordt daarmee een nieuwe ontmoetingsplek voor Rotterdam-Zuid. In samenspraak met maatschappelijke organisaties werken we dit graag verder uit.

  Het plan voorziet in een forse impuls in de stadiondriehoek. Waar het gebied nu gedomineerd wordt door asfalt en betontegels, ontstaat straks een levendig en aantrekkelijk openbaar gebied om het stadion. Ook komt er een aantrekkelijke looproute tussen Veranda, Varkenoord en het treinstation. Zeker als in overleg met NS/ Pro Rail bereikt kan worden dat het treinstation dagelijks in gebruik genomen wordt, ontstaat een nieuw OV-knooppunt voor Zuid. Dit verhoogt de bereikbaarheid en aantrekkelijkheid enorm.

  Met de invulling van de stadiondriehoek blijft of Varkenoord alle ruimte beschikbaar voor de Sportcampus. In overleg met de gemeente kan nog bekeken worden hoe het stadion en de openbare ruimte hier zo goed mogelijk aan kan bijdragen.

  Voor Rotterdam is ook het creeren van extra banen een belangrijk voordeel. De bouw genereert voor ruim 100 manjaren werk, waarvan ruim 60% uit de regio zal worden betrokken (zie ook de aangesloten bedrijven), en 10% is bestemd voor social return.

 • +

  Hoe worden de supporters betrokken bij de plannen?

  We hebben de ons gebruikelijke betrokkenheid van supporters via overleg, social media, bijeenkomsten en tijdens wedstrijddagen. Ons voorstel is om een speciale supporterswerkgroep in te richten. In deze werkgroep komen vertegenwoordigers met breed draagvlak binnen alle supportersgeledingen (FSV, FSR, Feijenoorder, FBC, Het Legioen, Redactieleden websites, et cetera)

  Graag horen we ook hoe supporters hier zelf bij betrokken willen worden.

 • +

  Betaalt de gemeente mee?

  Nee, een bijdrage van gemeente of een gemeentelijke garantie is niet per se nodig om de financiering rond te krijgen. Wel is een gemeentegarantie aantrekkelijker dan lenen tegen een marktconforme rente en daardoor uiteindelijk beter voor Feyenoord. Het stadion wordt met een gemeentelijke garantie goedkoper. De gemeente krijgt daar uiteraard ook iets voor terug, we vinden het belangrijk dat het stadion banen oplevert voor Rotterdam en een maatschappelijke functie krijgt. Lees hier ook: 'Wat draagt het stadion bij aan Rotterdam?'

 • +

  Hoe lang gaat het stadion mee in jullie plan?

  Technisch gezien kan het stadion nog jaren mee. Ook na onze vernieuwbouw bedraagt de technische levensduur minimaal 50 jaar. Functioneel kan het stadion ook minimaal deze periode mee. Hiervoor reserveren we elke 10 jaar een bedrag zodat geinvesteerd kan worden in een nieuwe inrichting van de business- en supportersvoorzieningen. Hierdoor blijft het stadion up-to-date. De financiering is maximaal binnen 30 jaar afgelost.

 • +

  Is jullie plan nog wel renovatie te noemen?

  Nee eigenlijk niet, hier doen we onszelf mee tekort. Eerder noemde we het al modernisatie, maar eigenlijk is “vernieuwbouw” een betere omschrijving. In ons plan maken we namelijk wel gebruik van de Kuip als basis, met name de constructie en tribunestructuur. Echter is het plan voor 78% aanvullende nieuwbouw. We bewaren het beste van De Kuip, maar vernieuwen naar moderne maatstaven zodat Feyenoord de komende 50 jaar structureel kan meedoen in de top.

 • +

  Waarom kiezen jullie voor een schuifdak?

  In het verkenningstraject is de uitdrukkelijke wens naar voren gekomen dat we De Kuip voorzien van een te openen dak. Wij kiezen bewust voor een schuifdak en hebben onze technici hier een speciale constructie voor laten bedenken. Deze constructie zorgt ervoor dat het schuifdak vanaf de binnenkant precies dezelfde 'open sky' heeft in vergelijking met ons stadion zonder een dak. Een schuifdak is weliswaar duurder dan een tentdak maar heeft een aantal belangrijke voordelen. Bij concerten en grote evenementen is de akoestiek beter en is er minder geluidsoverlast voor de omgeving. Daarnaast is een schuifdak beter bestand tegen zware belasting door regen en sneeuw. Voordeel is ook dat het dak tijdens plotseling zware weersomstandigheden snel gesloten kan worden. Ten slotte heeft het schuifdak een langere levensduur.

 • +

  Waarom kiest Red De Kuip voor een derde ring?

  In het TNO rapport van 2005 is een verkenning gedaan naar een capaciteitsuitbreiding van De Kuip. Hier is onderzoek gedaan naar het toevoegen van een derde ring of het verlengen van de tweede ring. Beide opties zijn mogelijk. Er zijn echter een aantal belangrijke voordelen aan onze vrijhangende derde ring. Een eerste groot voordeel is dat er tussen de tweede en de derde ring een omloop gerealiseerd kan worden. Deze omloop heeft in ons plan zicht op het veld en zorgt er dus voor dat je tijdens het halen van een hapje of drankje zicht blijft houden op de wedstrijd. Dit komt ook de exploitatie van het stadion ten goede. Daarnaast is een belangrijk stijlkenmerk van De Kuip het overhangen van de tweede ring ten opzichte van de eerste ring. Hierdoor zit je dicht op het veld. Onze derde ring hangt op dezelfde manier over de tweede ring. We versterken hiermee de unieke kuipbeleving door het publiek zo dicht mogelijk op het veld te laten zitten.

 • +

  Is jullie plan beter dan dat van Feyenoord City?

  Helaas is de business-case van het stadion bij Feyenoord-City niet openbaar. Maar op basis van de cijfers die wel bekend zijn kunnen we vrij zeker stellen dat ons plan beter is voor Feyenoord.

  Middels renovatie van De Kuip volgens ons plan zal het spelersbudget in de base-case stijgen naar 32 miljoen euro bij oplevering, in het plan van Feyenoord-City is dat 25 miljoen euro in de base-case. Die base-case gaat uit van een bezettingsgraad van 90%. Wij gaan uit van een iets veiligere bezetting van rond de 85% in onze business-case, maar ook bij een lagere bezetting is er aanmerkelijk minder risico.

  Bij renovatie van De Kuip volgens ons plan zal er 92.000m2 aan ruimte zijn voor horeca en faciliteiten, bij Feyenoord-city is dit 78.000m2. Het niveau van comfort en luxe is nagenoeg gelijk.

  De financieringskosten van de renovatie liggen lager, doordat de renovatie "slechts" 135 miljoen euro kost. Het nieuwe stadion volgens het plan van Feyenoord-City kost meer dan 400 miljoen euro, waardoor de financieringslasten jaarlijks minimaal 35 miljoen euro bedragen. Bij ons plan is bedragen diezelfde lasten jaarlijks 16 miljoen. Onder de streep blijft er dus jaarlijks veel meer geld over voor Feyenoord.

Reageer ook!

Laat je reactie achter of stel een vraag via onderstaand formulier:

Nieuws

Onze stichting heeft inmiddels tot veel discussie en opinies geleid. Hieronder een overzicht van de nieuwsberichten.

Feyenoord krijgt bevestiging mogelijkheden financiering Kuip 3.0

03-05

Modernisatie De Kuip met gebiedsontwikkeling Feyenoord City aantrekkelijk alternatief

Vandaag heeft een gesprek tussen Feyenoord en ReddeKuip plaatsgevonden op aandringen van supporters.
In het gesprek heeft de stichting haar visie op de plannen van het nieuwe stadion van Feyenoord City en de toekomst van Feyenoord gegeven. ReddeKuip heeft tevens de mogelijkheden en financiering voor vernieuwbouw bevestigt. Feyenoord heeft met modernisatie van De Kuip in combinatie met de gebiedsontwikkeling Feyenoord City zelfs een aantrekkelijk alternatief in handen.

Zorgen Supporters

In november 2018 initieerde FSV de Feijenoorder een gesprek tussen supporters uit diverse geledingen en Feyenoord-directeur Jan de Jong. Tijdens dit gesprek spraken de aanwezige supporters grote zorgen uit over het stadionplan van Feyenoord City en de gevolgen voor Feyenoord. Daarom werd aan de directeur gevraagd serieus naar de mogelijkheden en financiering voor modernisatie van De Kuip te kijken. Jan de Jong stemde daarop in met het plannen van een overleg. Hiervoor zijn wij vervolgens afgelopen maand benaderd.

Stilstand

Waar de concurrentie ondertussen grote stappen zet in Europa, op de transfermarkt of met sponsorships lukt het Feyenoord moeilijk om aansluiting te vinden. De sportieve successen onder Giovanni van Bronckhorst waren prachtig, maar hebben tegelijkertijd ook bijgedragen aan deze stilstand. Daarnaast ligt de focus al jaren op de bouw van een nieuw stadion en zijn er miljoenen geïnvesteerd in de planvorming, terwijl voetbal juist de core business is en er vooral geïnvesteerd moet worden in ‘benen’ in plaats van ‘stenen’.

Vooruitgang

Feyenoord had na het kampioenschap in 2017 door kunnen pakken met de opening van een gemoderniseerde Kuip in 2018 en een concurrerend spelersbudget van meer dan € 30 miljoen. Het is nog steeds niet te laat om dit alsnog te realiseren en samen met supporters aan een breed gedragen plan te werken voor modernisatie van De Kuip in combinatie met gebiedsontwikkeling. Het belangrijkste doel is het realiseren van sportieve en financiële groei van Feyenoord. De club moet op een zo kort mogelijke termijn weer structureel aanhaken in Europa, de plek waar financieel echt het verschil wordt gemaakt.

Constructief

In 2015 heeft ReddeKuip zich terug getrokken uit de ‘stadionstrijd’ en de kennis en planmogelijkheden van De Kuip geborgd in de stichting. Voor een succesvolle modernisatie is het essentieel dat de beslissers binnen Feyenoord en het stadion hier serieus achter staan. Dit was destijds niet het geval. Feyenoord City heeft tot op heden alleen opdracht gekregen voor de ontwikkeling aan nieuw stadion en er ontbreekt een alternatief. Er is nu constructief gesproken over de mogelijkheden daarvoor.

Vertrouwen

In het gesprek van vandaag heeft ReddeKuip daarom de mogelijkheden voor een alternatief geschetst. Ook is er bewijs dat de financiering in 2014 met getekende verklaringen rond was aan Jan de Jong overlegd. De financiering is destijds getoetst door het externe bureau KPMG. Dit heeft ook bij Feyenoord het inzicht in een alternatief vergroot.

Alternatief

Samen met alle geledingen binnen de Feyenoord-familie kan voor De Kuip een haalbaar en aantrekkelijk plan worden gemaakt terwijl de gebiedsontwikkeling van Feyenoord City gewoon doorgaat. Modernisatie van De Kuip is relatief goedkoop, snel te realiseren en – het belangrijkste – het levert Feyenoord direct een hoger en concurrerend spelersbudget op.

Onze stichting heeft Feyenoord vandaag aangeboden daarbij te willen helpen mocht de financiering van het nieuwe stadion dit jaar niet lukken.

Lees ook:

Terug naar boven

De revival van een poptempel: ,,Altijd gezegd dat het mogelijk was''

25-02

Met de komst van Marco Borsato en Rammstein wordt er dit voorjaar weer gerockt in De Kuip. Stadiondirecteur Jan van Merwijk sluit niet uit dat er komende jaren meer concerten plaatsvinden in de poptempel. ,,We hopen die gouden tijden weer terug te krijgen.''

Met shows van Borsato en Rammstein op de planning is De Kuip weer helemaal hot op concertgebied. Topartiesten weten het oude Rotterdamse stadion weer te vinden en dat maakt de directeur trots. ,,Ik heb altijd gezegd dat het mogelijk was'', aldus Van Merwijk op DeKuip.nl. ,,Sinds het digitale tijdperk zijn er amper concerten in De Kuip geweest. In onze goede jaren gingen artiesten op tournee om een nieuwe cd te promoten. Daar verdienden zij geld mee. De tournee hoefde niet maximaal op te leveren.''

Geld leidend

Tegenwoordig is dat helemaal anders, ziet ook Van Merwijk. ,,Artiesten verdienen nauwelijks iets met royalties'', dus het verkopen van concertkaarten levert nu het meeste geld op. ,,Grote stadions, zoals de Johan Cruijff ArenA hebben dan een flink voordeel.'' zegt Van Merwijk. ,,Daar gaan circa vijfduizend mensen meer in en met het prijsniveau van tegenwoordig kunnen artiesten tonnen meer verdienen. Het geld is vaak leidend. Met de akoestiek wordt geen rekening gehouden.''

Akoestiek

Want nergens is de akoestiek zo goed als in De Kuip, vindt hij. ,,Vanwege de vorm en de zee aan mensen zweeft het geluid het stadion uit.'' Van Merwijk kan niet wachten tot Borsato op woensdag 29 mei het publiek voor het eerst dit voorjaar verblijdt met zijn klanken. Het eerste concert in bijna elf jaar tijd zal een memorabele worden. Slechts de weersomstandigheden kunnen een negatieve impact hebben op de avond.

Dit voorjaar

Ondanks de toegenomen eisen bezoeken ruim 250.000 mensen dit voorjaar een concert in De Kuip. Het stadion is nog altijd mateloos populair, tot tevredenheid van de ervaren directeur. ,,Er gebeurt nooit iets tijdens concerten. Er is helemaal geen agressie. Iedereen komt voor de muziek en de show. Niemand wil dat missen. Er heerst een hele andere sfeer dan bij het voetbal.''

Bron: dekuip.nl/actueel/nieuwsoverzicht/de-revival-van-een-poptempel (door De Kuip)

Terug naar boven

Patstelling rond Feyenoord City: Feyenoord eist jaarlijkse garantie, maar gemeente geeft niet toe

11-02

Feyenoord dreigt de bouw van het nieuwe voetbalstadion af te blazen als Rotterdam niet akkoord gaat met een jaarlijkse garantie van 25 miljoen euro voor de club. ‘Dan maar geen nieuw stadion’, aldus Jan de Jong, algemeen directeur van Feyenoord. Maar de gemeente is niet van plan die eis te honoreren. Dat zegt Adriaan Visser, als wethouder Financiën in het Rotterdamse college verantwoordelijk voor het project Feyenoord City, in een interview in de Volkskrant.

Bron: volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/patstelling-rond-feyenoord-city-feyenoord-eist-jaarlijkse-garantie-maar-gemeente-geeft-niet-toe~b1df7003/ (door Robèrt Misset)

Terug naar boven

Hoe Feyenoord City worstelt met zijn imago

06-12

Het nieuwe stadionplan van Feyenoord City krijgt veel negatieve publiciteit. De pr-strategie hapert en de passieve houding van de club wekt ergenis bij de gemeente, blijkt uit interne documenten.

De zorgen over de beeldvorming rond Feyenoord City komen keer op keer terug in de overleggen. Ook deze maandag 9 april, laat in de middag, op de 27ste etage van De Rotterdam, het kolossale gebouw op de Kop van Zuid waar de gemeente kantoor houdt. De directieraad van de projectorganisatie spreekt onder meer over de „communicatie” rond Feyenoord City, het plan voor een nieuw stadion en een heel nieuw stadsdeel.

Er is veel negatieve publiciteit over de grote plannen, die al maanden vertraging hebben opgelopen. Maar zolang het voorlopig ontwerp, de businesscase en het geld nog niet rond zijn, is de projectorganisatie bewust terughoudend. Intussen organiseert het protest zich, zoals via kritische supportersgroepen als RedDeKuip en Stadion op Zuid.

„Als plan en financiering rond zijn, treedt Feyenoord op grote schaal naar buiten”, zegt Carl Berg, de financiële topman van het stadion en de projectorganisatie, in april. Tot die tijd wordt geprobeerd negatieve geluiden te dempen. Berg: „De bronnen van kritiek worden opgezocht. Op de website worden de feiten rechtgezet”. Het verzet gaat „vooral om een lokaal protest”, stelt Feyenoord-directeur Jan de Jong die dag. „Dat we niet groter moeten maken dan het is.”

Erfenis van het stadsbestuur

Dat staat in notulen die in bezit zijn van NRC en die, net als andere Feyenoord City-stukken, verkregen zijn via de Wet openbaarheid van bestuur.

Feyenoord City moet het grootste (private) bouwproject van Rotterdam én de erfenis van het stadsbestuur worden. Het stadion is deels ín de Nieuwe Maas gepland als een nieuw icoon aan de skyline. De omringende gebiedsontwikkeling (totale kosten circa 1,5 miljard euro, waarvan 444 miljoen voor het stadion) en een nieuwe brug of tunnel moeten probleemwijken in Rotterdam-Zuid vooruit helpen. Na twee eerdere mislukte bouwplannen is de politieke druk om een besluit te nemen groot.

Alleen: waar is de steun in de stad en daarbuiten? De publiciteit wordt gedomineerd door bezorgde supporters en andere critici. Zij vrezen dat Feyenoord ten onder zal gaan aan een prestigieus bouwproject en pleiten voor renovatie van de Kuip. Supportersvereniging FSV De Feijenoorder keurt het plan op dit moment af, zei de voorzitter vorige week in het AD. Ook lokale bewoners- en ondernemersverenigingen tonen zich vooralsnog niet enthousiast.

De gemeenteraad heeft er via wethouder Adriaan Visser (D66, financiën en grote projecten) in de afgelopen maanden vaker op aangedrongen dat de communicatie door Feyenoord en het contact met supporters beter moet worden. Want de raad moet volgend jaar definitief instemmen met een bijdrage van 135 miljoen euro in de vorm van aandelen, grondaankopen en aanleg van infrastructuur.

Lees ook dit artikel over de bezuiniging van dertig miljoen op het stadionontwerp

‘Escalatiegesprek’

Voor het directieoverleg in april is er net een „escalatiegesprek” geweest tussen wethouder Visser en de voorzitters van de raden van commissarissen: de inmiddels afgetreden Gerard Hoetmer (voetbalclub Feyenoord) en Cees de Bruin (Stadion Feijenoord). De communicatie en negatieve publiciteit waren daarin een belangrijk gespreksthema. De gemeente vindt de top van Feyenoord te terughoudend. Het illustreert de veranderende verhoudingen met de voetbalclub.

Hoetmer, die in juni vertrok, was bij Feyenoord de geestelijk vader van het stadionplan en promootte het actief. Onder directeur Jan de Jong, begonnen in november 2017 , heeft Feyenoord meer afstand genomen van het project. De Jong vindt dat de club „keurmeester” moet zijn van het plan, en niet sturend: daarvoor is het projectbureau.

In de directievergadering van 9 april wordt gesproken over een ‘negenpuntenplan’ voor de communicatie. Dit advies – onder de titel ‘Hoe krijgen we meer grip op de beeldvorming?’ – is een maand eerder opgesteld door het bureau dat sinds begin 2017 door Feyenoord City wordt ingehuurd: Bijl PR van Ruud Bijl.

Kuijt of Van Persie als ambassadeurs?

„Feyenoord City mist ambassadeurs; mensen die in het publieke debat openlijk kiezen voor een nieuw stadion en de gebiedsontwikkeling”, staat in dit negenpuntenplan. Burgemeester Aboutaleb en wethouder Visser zouden „boegbeelden” kunnen zijn. En als ambassadeurs wordt gedacht aan de Rotterdamse journalist Sander de Kramer, of voetballers Dirk Kuijt of Robin van Persie. „Als spelers niet openlijk deze rol aandurven, kunnen we kiezen voor een alternatief waarbij ze indirect steun verlenen.”

Een woordvoerder van de club zegt in een reactie dat dit „advies ons bekend is”, maar geen echte optie is geweest. „De clubleiding had al veel eerder besloten dat we spelers niet gingen vragen om een ambassadeursrol te vervullen.” Feyenoord City openlijk steunen ligt gevoelig in Rotterdam, omdat je daarmee eigenlijk de Kuip (1937) afschrijft.

Het negenpuntenplan is „geen vastgesteld beleidsstuk”, benadrukt Bijl in een reactie. „Het is een intern advies bedoeld voor meningsvorming.” Maar het stuk geeft wel een goed beeld van de pr-problemen en strategieën.

Mensen die zich in de media „kritisch uitlaten” worden uitgenodigd voor een gesprek. „Beoogd effect: critici milder stemmen over plannen en de juiste informatie bieden.” Genoemd wordt Marijke Mulder, woordvoerder van Stadion op Zuid.

En Tsjalle van der Burg, universitair docent aan de Universiteit Twente, die op eigen titel een kritisch rapport schreef over Feyenoord City. Het college krijgt later van de projectorganisatie een A4’tje met een ‘communicatielijn’ voor als dit rapport in de raad ter sprake komt. „Hoofdlijn zal zijn: conclusies zijn gebaseerd op vaak onvolledige, niet correcte en veelal gedateerde gegevens.” Ook wordt erop gewezen dat Van der Burg een eerdere uitnodiging heeft afgeslagen en zijn er „vraagtekens die bij de relatie met de TU Twente wordt gesuggereerd”.

De naam Feyenoord City wordt in het negenpuntenplan ook ter discussie gesteld: is dit wel de juiste? „Is het niet te megalomaan? Trekt het investeerder aan of stoot het ze af? Leidt het niet tot te veel misverstanden?”, staat er.

Zorgen

Bij de gemeente leidt het negenstappenplan tot „zorgen over de communicatieaanpak van Feyenoord”. Dat blijkt tijdens een volgende vergadering in april op het stadhuis, met twee wethouders en de top van Feyenoord en stadion. De kritiek in de gemeentelijke notulen is helder: „Te veel zenden, te weinig dialoog, te weinig tussenmomenten zoekend om te vieren, te formeel (eerst directiebesluit, dan informeren), te weinig pro-actief.” Het is ook „vreemd dat er op de websites van Feyenoord en stadion Feijenoord geen enkele referentie of link is naar Feyenoord City”. Inmiddels staat er wel een link op de clubsite.

In de gemeentelijke notulen van de directieraad Stadionpark van 24 april staat: „Met name de directie [van Feyenoord, red.] zelf lijkt aan de rem te trekken en treedt te weinig naar buiten.” Sinds eind 2016, toen het plan werd gepresenteerd, heeft Feyenoord „niks nieuws meer laten zien”. De invloed van mondige fans is groot, wordt duidelijk. „De sociale druk van een betrekkelijk kleine ‘harde kern’ is erg voelbaar en bepalend”, zegt projectleider Frank Keizer van Feyenoord City begin juni in de directieraad.

Geen overtuigingsstrategie

Er is bewust níét gekozen voor een overtuigingsstrategie met een grote pr-campagne, reageert Ruud Bijl. „Het gaat niet om het overhalen van mensen”, zegt hij. „Iedereen moet zijn eigen oordeel kunnen vormen. Daarom kiezen we ervoor met mensen in gesprek te gaan.” Dat doen ze onder meer door supportersbijeenkomsten te organiseren.

Bijl stelt dat de kritiek wordt gedomineerd door een „kleine groep”, zoals hij in augustus schrijft in een interne memo. Volgens Bijl komt „ruim 50 procent” van alle tweets over Feyenoord City sinds 1 juni 2017 van „25 twitteraars”. Bijl, in de memo: „We zullen meer verbinding zoeken met de ‘zwijgende meerderheid’. Dat vraagt meer de taal van de emotie, die hoort bij het merk Feyenoord.”

Wethouder Visser zegt dat Feyenoord nog steeds niet genoeg doet om draagvlak te creëren. Hij vindt dat de club bijvoorbeeld bij thuisduels flyers kan uitdelen om te informeren over het project – dat gebeurt nu niet. „Je kunt op allerlei manieren laten zien hoe ver je bent met het plan, in hoeverre er rekening wordt gehouden met de supporters”, zegt Visser. „Ik zeg niet dat daarmee de hardcore supporter overtuigd raakt.”

In september twitterde Robin van Holst van RedDeKuip dat „niet communicatie het probleem is” bij Feyenoord City. „Het plan zelf is niet in orde.”

Bron: nrc.nl/nieuws/2018/12/06/hoe-feyenoord-city-worstelt-met-zijn-imago-a3059805 (door Steven Verseput & Eppo König)

Terug naar boven

Sjoerd Mossou: 'Zij zetten vraagtekens, dat is niet alleen maar sentiment'

09-03

Sjoerd Mossou over de massale spandoekenactie van het legioen tegen Feyenoord City.

Terug naar boven

Jan Dirk Stouten, Frank Vijg, Harry Vermeegen en Casper van Eijck over Feyenoord City.

03-03

'Het draagvlak glipt weg'

Terug naar boven

Pep Guardiola en Kevin de Bruyne raakten niet uitgepraat over de authentieke sfeer

12-01

Een nieuw stadion voor Feyenoord is een van de plannen die maar duurt en duurt. Het stadion had er moeten staan in 2018, maar de werkelijkheid vertelt toch iets anders. Volgens Iwan van Duren had het allemaal niet zo gehoeven, zegt hij in zijn artikel bij Voetbal International.

''Het had zo veel gemakkelijker gekund. De club had net zoals Barcelona en Real Madrid werk kunnen maken van een volledige metamorfose van het huidige stadion. Voor een fractie van het bedrag van Feyenoord City had er dan allang een volledig vernieuwde en verbouwde Kuip kunnen staan, waar de club makkelijk tot ver in deze eeuw in had kunnen spelen. Enfin, ook in 2017 speelde Feyenoord in de intussen behoorlijk verwaarloosde oude Kuip.''

De Kuip is qua gebouw niet meer helemaal in goede staat, maar de sfeer is er toch een van de besten van Europa, vinden ook wereldtoppers. ''Pep Guardiola, Kevin De Bruyne en zelfs de mensen van het toch wel wat gewende Napoli raakten niet uitgepraat over de authentieke sfeer in De Kuip. Domweg het sterkste verkooppunt van de club. Vraag honderd supporters van willekeurige clubs naar het mooiste stadion, en vrijwel altijd is het antwoord: De Kuip. Binnenkort zullen ze een nieuw antwoord moeten gaan zoeken'', aldus Van Duren.

Lees het hele artikel over 'Feyenoord City' hier.

Terug naar boven

Beenhakker en Van Hanegem: Een nieuwe Kuip? Onbegrijpelijk

09-05

Leo Beenhakker en Willem van Hanegem zijn stellig over de plannen rond de nieuwe Kuip, ook wel Feyenoord City, die straks aan de Maas moet verrijzen. ,,Wat nou nieuw stadion, voor al die honderden miljoenen? Ze hadden die Kuip allang moeten verbouwen,’’ vindt Van Hanegem.

Beenhakker, die het nieuwe stadion straks pal voor zijn huis krijgt: ,,Laatst was ik met wat oude knarren van Real Madrid op Anfield in Liverpool. Die nieuwe tribune daar is fantastisch, en ze hebben gewoon door gevoetbald hè. In Bernabéu: zelfde verhaal. Dat is fantastisch gemoderniseerd, alles is er, tot de meest prachtige ontvangstruimtes aan toe. Je kunt mij niet wijs maken dat dat met de Kuip niet kon. Er zitten overduidelijk belangen achter. Ze wilden vanaf het begin alleen maar nieuwbouw, renovatie is nooit serieus overwogen.’’

,,Onbegrijpelijk,’’ vindt Van Hanegem. ,,Het unieke van de Kuip krijg je nooit meer terug. En of je dat geld ooit terugverdient van een nieuw stadion: ik moet het nog zien. En ze hebben straks niet eens genoeg parkeerplaatsen! Nog minder dan ze nu hebben!’’

Beenhakker: ,,Anfield, Bernabéu, Nou Camp. Daar waart iets magisch rond. Iets ongrijpbaars. Dat moet je koesteren ten koste van alles.’’

Lees het Algemeen Dagblad van 06-05-2017 voor een uitgebreid interview met Leo Beenhakker en Willem van Hanegem, de laatste twee trainers die Feyenoord kampioen maakten.

Bron: ad.nl/nederlands-voetbal/beenhakker-en-van-hanegem-een-nieuwe-kuip-onbegrijpelijk~a091da36/ (door Sjoerd Mossou)

Terug naar boven

Nieuws

Wie zijn wij?

Aangesloten bedrijven

Croon

Al meer dan 135 jaar is het bedrijf Croon Elektrotechniek niet meer weg te denken uit de top van de Nederlandse installatiebranche. We staan aan de basis van vele technologische ontwikkelingen. We zijn verantwoordelijk voor de complete elektrotechnische... Lees verder »

Hypercube

Hypercube is sinds 1 januari 2000 als adviesbureau actief in sport, openbaar vervoer en maatschappelijke kosten-baten analyses. Het Utrechtse kantoor is als geen ander in staat om de wisselwerking aan de oppervlakte te brengen tussen sportieve prestaties... Lees verder »

IOB

IOB is een onafhankelijk ingenieursbureau dat bijdraagt aan de bebouwde omgeving van morgen. Hierbij is geen opdrachtgever te groot en geen project te klein. Door vakmanschap uit te dragen, enthousiast en duidelijk te zijn moet IOB een toonaangevend ingenieursbureau... Lees verder »

Mammoet

Mammoet staat al meer dan twee eeuwen bekend om de innovatieve oplossingen en het beste materieel. Mammoet is vooral gebouwd op het vertrouwen dat onze opdrachtgevers in ons hebben.
Dat vertrouwen inspireert 5.000 Mammoet professionals om hun werk elke dag... Lees verder »

Molenaar & Co

Molenaar & Co architecten, luidt onze naam. We hadden ook voor architecten en restauratoren kunnen kiezen want vanaf onze oprichting ontwerpen en restaureren we al, en met evenveel toewijding. Molenaar & Co architecten is in ruim 25 jaar geworden... Lees verder »

Neem contact met ons op

Vul onderstaand formulier in en wij zullen zo spoedig mogelijk reageren.

Wij danken: